Cenaze Fonu Mukavelesi

Belçika İslam Federasyonu Cenaze Fonu Mukavelesi

Art.1. Cenaze Fonu\'nun amaçları: Belçika İslam Federasyonu Cenaze Fonu kendi üyeleri ve Cenaze Fonuna üye Müslümanlar arasında, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma artırmak için mevzubahis Cenaze Fonunu oluşturmuştur. Bu fon, üyelerinin aşağıda belirtilen genel şartlarda cenazelerini Belçika’dan nakil ve ülkesinde defnedileceği yere kadar işlemlerinin masraflarını üstlenir. Katkımı imkânların elverdiği ölçüde olacaktır, bunun kararını BİF yönetim kurulu belirler.

Art. 2. Üye ve ailesinin fona başvuru şartları:

2.1. Müslüman olmak.

2.2. Resmi şekilde Belçika\'da ikamet ediyor olmak. (Kimliğin bir kopyası iliştirilecek).

2.3. Belçika İslam Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen giriş aidatını ödemiş olmak.

2.4.Eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak doldurulup imzalanmış kayıt formu ile kayıt ücretinin ödendiğine dair dekontun fotokopisinin Belçika İslam Federasyonu\'na doğrudan, ya da posta yoluyla ulaştırmış olmak.

2.5. Ölümcül bir hastalığa yakalanmamış olmak.

Art. 3. Üyeliğin başlangıcı.

3.1. Üyelik, ancak başvuru şartlarının 2. maddesine uygunlukla üyelik başvurusunun kabulünden itibaren 30 gün sonra fiiliyata geçer. Bu şart yeni üyeler için geçerlidir.

3.2. Giriş ücretini ödemiş olan Cenaze Fonu üyesi Cenaze Fonu ile alakalı bütün şartları kabul etmiş sayılır.

Art. 4. Üyelerin iletişim yükümlülükleri

4.1. Her üye kendisi ve aile bireyleri hakkında istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz iletmelidir.

4.2.Üyelik hakkına sahip olan tüm bireylerin medeni hal, ikamet adresi, telefon numarası ve e-mail adresi ile ilgili tüm değişiklikleri en kısa sürede Cenaze Fonu\'na bildirilmelidir.

Art. 5. Yardımlaşma fonuna katkı.

5.1. Cenaze Fonundan yararlanmak için üye; Belçika İslam Federasyonu Yönetim Kurulu‘nun belirlediği usule göre yıllık yardımlaşma ücretini ödemiş bulunmalıdır.

5.2. Yıllık yardımlaşma ücreti: bir önceki yılın Cenaze nakillerinin toplam masrafları ve diğer yan masraflar göz önünde bulundurularak hesaplanır. Masraf Cenaze Fonu üyelerine eşit olarak taksim edilir.

5.3. Bu miktar üyelere postayla bildirilir. (31 Ocak tarihine kadar ellerine fatura ulaşmayan üyelerin Cenaze Fonu\'na en kısa sürede başvurmaları rica olunur.)

5.4. Yıllık yardım ücreti o yıl içinde Üye olmuş herkes tarafından ödenmelidir. Zamanında yardımlaşma ücretini ödemeyenlerin üyeliği koşulsuz iptal edilir.

5.5. 50 yaş üstü kişilerden ek ücret talep edilir. (Bakınız Mad.8.4)

Art. 6. Üyenin Cenaze Fonu hizmetlerinden yararlanabilecek aile bireyleri

6.1. Üyenin kendisi ve eşi.

6.2. Üyenin bakımı altında bulunan aile bireyleri (her aile bireyinin sağlık sigortası etiketi ve ya kartının fotokopisi).

6.3. Üyenin üzerinden ayrılması gereken aile bireyleri

6.3.1. 18 yaşını doldurmuş okula devam etmeyen çocuklar. (18 yaş üstü okula devam eden çocukların öğrenci belgelerini her sene yenilemelidir.)

6.3.2. Evlenmiş olan çocukları. (öğrencilikleri halinde bile)

6.4. Üyenin hukuken bakmakla yükümlü olduğu, sağlık sigortasında da kendi bakımına verilmiş olan ve belediye tarafından en az bir yıllık oturumlu: annesi, babası, kayın validesi ve kayın babası gibi yakınlarının yararlanabilmesi için ayrı kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Art. 7. Cenaze Fonu\'nun üstlenebileceği hizmetler

7.1. Cenaze Fonu; bir üyesinin veya hak sabinin vefatından haberdar olur olmaz, fonun imkan sınırları içinde cenazenin naklini tümüyle üstlenebilir.

7.2. Cenaze Fonu, fonun imkânları çerçevesinde şunları üstlenebilir:

7.2.1. Tüm resmi işlemler.

7.2.2. Cenazenin İslami usullere göre yapılması gereken dini hizmetleri: yıkanması ve kefenlenmesi.

7.2.3. Cenazenin uluslararası standartlara uygun şekilde tabuta konması.

7.2.4. Cenazenin havaalanına, oradan da defnedileceği yere kadar nakli.

7.2.5. Cenazeye refakat edecek olan merhumun birinci dereceden iki akrabası için ekonomik sınıftan gidiş dönüş uçak bileti.

7.2.6. Üyenin Belçika dışında vefat etmesi halinde, Cenaze Fonu hiçbir işlemde bulunmaz ama cenazenin ülkesine ve defnedileceği yere naklinin masraflarını faturaları gösterildiği takdirde ödeyebilir. Ödemenin tavan miktarı en fazla 3500€ dur.

7.2.7. Kendi ülkelerinde vefat eden üyeler için cenaze fonu hiçbir işlemde bulunmaz. Merhumun birinci dereceden iki akrabası için ekonomik sınıftan gidiş dönüş uçak bileti ve fatura gösterilmesi halinde de yapılan masraflar 500 € \'ya kadar ödenir.

7.2.8. Belçika’da defnedilecek üyeler için 2250€ tavan olarak cenaze masrafı karşılanabilir.

7.2.9. Ölü doğan bebekler için sadece Belçika’da defni için düzenlenen cenaze töreni masrafı 1500€ tavan alınacak şekilde üstlenebilir.

7.2.10 Her şart altında, Cenaze Fonu\'nun olası katkısı 3500€ ile sınırlıdır.

7.3. Merhumun ailesinin Cenaze Fonu\'nun olurunu almadan herhangi Cenaze levazımatçısı şirketi görevlendirmeye hakkı yoktur. Böyle bir durumda Cenaze Fonu hiçbir sorumluluk kabul etmeme ve hiçbir hizmeti de ödememe yetkisine sahiptir. Üyenin veya hak sahibinin vefatı durumunda aile bireyi veya yakını hiç vakit kaybetmeksizin Cenaze Fonunu haberdar etmelidir.

7.4. Merhumun ailesi ülkeye nakil işlemleri için gerekli belgeleri vermelidir. Cenaze Fonu Belgelerin gecikmesinden doğabilecek ek masrafları üstlenmez.

7.5.Cenaze Fonu havayolu şirketleri tatil günleri vb. sebeplerden doğabilecek muhtemel gecikmelerden sorumlu tutulamaz.

Art. 8. Özel şartlar.

8.1. Üye, Cenaze Fonu\'na yazılı olarak, üyeliğinin iptali isteğinde bulunarak üyeliğine son verdirebilir. Üyeliğin iptali hiçbir şekilde Cenaze Fonu\'na yardım ödeneklerinin geri ödenmesi hakkını doğurmaz.

8.2. Cenaze Fonu Üyelik başvurularını kabul veya red hakkına sahiptir.

8.3. Cenaze Fonu üye olmadan önce ölümcül bir hastalığını bildirmeyen üyenin üyeliğine son verir ve hiçbir masrafını üstlenmez.

- 71 Yaş üstü kişilerin üyeliği kabul edilmez.

Üye ile Cenaze Fonu arasında anlaşmazlık durumunda yetkili merciler sadece Belçika İslam Federasyonu Yönetim Kurulu ile Brüksel Asli Hukuk Mahkemesi\'dir