logo

Hakkımızda

Hakkımızda

Belçika İslâm Federasyonu, milli ve dini görüşü benimsemiş Türk ve Müslüman toplulukların bir arada yardımlaşma ve dayanışması amaçlı oluşmuş İslâmî bir kuruluştur. BİF, gönüllülük esasıyla çalışarak İslam’ın öğrenilmesi, öğretilmesi, yaşanması ve tebliğ edilmesi ile dinin gereklerinin yerine getirilmesi için çeşitli hizmetler sunar. Genel merkezi Brüksel’de olmak üzere Belçika'da otuz şubesi bulunmaktadır. Kurucu başkanlığını merhum Hasan ÜNAL yapmıştır. Yönetim teşkilatı, başkan ve asil üyelerden oluşmaktadır. Teşkilat çalışmalarını gönüllü olarak irşad birimi, gençlik teşkilatı, kadınlar teşkilatı, kadın gençlik teşkilatı sürdürmektedir.

Sosyal ve kültürel birlikteliğin yanı sıra eğitim merkezleri ve ibadethanelerin kurulmasını, geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini destekler.

BİF Cenaze Fonu ile Hac ve Umre organizasyon hizmetlerini sunmaktadır.

Misyon

Temel gayesi İslam’ı yaşamak ve yaşatmak olan BİF, “İyilik ve takvada yarışın” ve “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” nebevi düsturlarından hareket ederek, toplumsal ilişkilerde ayrım gözetmeksizin, marufun esas alınması gerektiğini savunur.

Vizyon

BİF, Belçika’da temsil ettiği Türk ve Müslüman toplulukların faydasına hareket etmeyi, temel haklarını korumayı, insanları iyiliğe, dayanışmaya, yardımlaşmaya teşvik etmeyi, adalet bilincinin yaygınlaşması ve gelişmesine katkı sağlamayı amaçlar. Bu amaçlar doğrultusunda faaliyetlerini sürdürür.

...

Birimler

Federasyonun hedef ve amaçlarının kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmesi Bölge Yürütme Kurulu, Cenaze Fonu hizmetleri, Hac Umre İşleri, şubeler ve cami cemiyetlerinin ortak faaliyetleriyle sağlanır.

İrşad birimi dinî hizmetleri koordine eder, İslam’ın öğrenilmesi ve öğretilmesini amaçlar, ayrıca imamlar ile Din İstişare Kurulu’ndan sorumludur.

Eğitim birimi müfredat ve materyallerin üretilmesi ve temininden, uygun pedagojik metotlarla uygulanmasından ve din eğitiminden sorumlu olup, ayrıca çocuklara, yetişkinlere ve ailelere yönelik çeşitli eğitim kursları düzenler.

Teşkilatlanma birimi cami cemiyetleri ve diğer derneklerin kurulması ve gelişmesi için idari desteğin sağlanmasından ve idarecilerin eğitilmesinden sorumludur.

Genel Sekreterlik, tanıtım ve kurumsal ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra, siyasi ve hukuki alanlarda ARGE çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur. İletişim ajansı, basım ve dijital yayıncılık ile ilgili çalışmaların takibini yapar.

Kadınlar Teşkilatı, kadınlara yönelik sunulan eğitim ve irşad faaliyetleriyle birlikte kadınların teşkilatlanmasını koordine ederek, onların toplumsal hayata katılımını teşvik eder.

Gençlik Teşkilatı ve Kadınlar Gençlik Teşkilatı, hizmetleri arasında öncelikle irşad ve eğitim çalışmaları bulunmaktadır. Üniversiteliler birimi de Gençlik Teşkilatı bünyesinde hizmetlerini sürdürmektedir.