logo

Gizlilik Politikası

Bilgi Güvenliği ve Gizlilik Politikamız

Belçika İslam Federasyonu olarak bu politika ile bilgi güvenliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;


Kurumsal bilgileri, personel, müşteri (finansal veriler, kişi bilgileri vb.) bağışçı, gönüllü ve ihtiyaç sahibi gibi etkileşimde olduğu muhataplara ait verileri değerli ve kritik kabul ederek, bilgi güvenliği ile ilgili yasaların gerektirdiği zorunlulukları yerine getirmeyi,


Kurumun güvenirliğini ve itibarını korumayı,


Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilişim hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi, kişisel ve özel verilere erişimin sadece yetkili kişilerce erişilebilmesi amacıyla gerekli altyapıyı sağlamayı ve güvenlik tedbirlerini axlmayı,


Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ulusal ve uluslararası standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,


Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymayı,


Bilgi varlıklarına yönelik riskleri sistematik olarak yönetmeyi,


Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.