Basın Açıklaması

Basın Açıklaması

06.10.2021
680 Görüntülenme
Okuma Süresi 3 dakika
Basın Açıklaması

Basın Açıklaması

Basın Açıklaması

06.10.2021

680 Görüntülenme

Okuma Süresi 3 dakika

L’article publié dans le journal De Morgen le 5 octobre 2021, liant la Fédération islamique de Belgique à l'extrémisme, ne reflète pas la réalité. La Fédération Islamique de Belgique, avec les services qu'elle fournit, est une institution qui a toujours été appréciée et respectée par les citoyens et les autorités depuis sa création en 1986. Par conséquent, de telles accusations ne peuvent être acceptées. La communauté musulmane est une fois de plus montrée pour cible. Et cela nous touche profondément. Malgré les pressions auxquelles elle est confrontée, la Fédération Islamique de Belgique continuera à œuvrer résolument pour la préservation de la paix sociale.

5 ekim 2021 tarihinde De Morgen gazetesinde yayınlan ve Belçika İslam Federasyonu'nu aşırıcılıkla ilintilendiren haber gerçeği yansıtmamaktadır. Belçika İslam Federasyonu sunduğu hizmetlerle birlikte, 1986'da kuruluşundan bugüne kadar daima vatandaşlar ve otoriteler tarafından takdir edilen saygın ve köklü bir kurumdur. Dolayısıyla bu denli suçlamaların kabul edilmesi asla mümkün değildir. Müslüman toplumunun açık hedef olarak gösterilmesi bizleri bir kez daha derinden etkilemiştir. Belçika İslam Federasyonu karşılaştığı baskılara rağmen toplumsal huzurun muhafazası için çalışmalarına kararlılıkla devam edecektir.

Op 5 oktober 2021 werd er in de krant van De Morgen een nieuwsbericht gepubliceerd over de Islamitische Federatie van België. De verwijzing naar ‘extremisme’ weerspiegelt de waarheid niet. Met zijn huidige diensten is de Belgische Islamitische Federatie een gerespecteerde en gevestigde instelling die sinds de oprichting in 1986 altijd wordt gewaardeerd door burgers en autoriteiten. Dergelijke beschuldigingen kunnen bijgevolg niet worden aanvaard. De stigmatisering van de moslimgemeenschap heeft ons diep getroffen. Ondanks deze beweringen zal de Belgische Islamitische Federatie daadkrachtig doorgaan met haar inspanningen om de sociale vrede in de samenleving te bewaren.

Resimler