Genel Haberler

İbadethane Tedbirleri: İç Mekan

 • 10.06.2021
 • 438 görüntülenme
 • Okunma Süresi 11 dakika

Kapalı alanda yapılan ibadet, etkinlik ve diğer aktiviteler için kurallar ve tedbirler – İç Mekân Planlaması

 1. Bütün grupların uyması gereken ortak önlemler

14 Nisan 2021'de Danışma Kurulu, aşağıdaki koşullarla Haziran 2021'in ilk yarısında kapalı mekanlarda daha fazla faaliyet için imkân verdi:

 • Pandeminin durumu elverişli olmalı,
 • O zaman diliminde covid olan ve covid olmayan hastalara bakımın garanti altına alınması için yoğun bakım ünitelerinde sürdürülebilir bir azalma olmalı ve
 • Aşı kampanyasının ilerlemesine bağlı olarak (neredeyse tüm 65 yaş üstü ve risk grubunda bulunan kişiler aşılanmış olmalıdır).

Bu İç Mekân Planlaması, kapalı mekanlarda düzenlendiği sürece, bireysel/toplu ibadet ve mezhebe bağlı olmayan aktivitelerin bireysel/toplu icrası ve ibadet için bir binaya veya mezhebe bağlı olmayan bir binaya bireysel veya toplu ziyaretler için geçerlidir.

Danışma Kurulu bu düzenleme dışında önlemler alırsa yeni düzenlemeler geçerli olacaktır.

1. İzin verilen kişi sayısı ve sosyal mesafe

İzin verilen kişi sayısı organize eden topluluk tarafından belirlenir. Bu sayı belirlenirken aşağıdaki kriterler geçerlidir:

 • En fazla 4 kişiden oluşan her grup arasında 1,5 metre mesafe (veya aynı haneden kişilerle ilgiliyse daha fazla);
 • Oda sayısı ne olursa olsun bina önünde maksimum X [1] kişi olabilir. Bu insan sayısı binanın farklı alanları arasında bölünebilir.

Aşağıdakiler bu maksimumun dışındadır:

 • 12 yaşına kadar olan çocuklar,
 • Görevli.
 • Aynı hanenin üyeleri dışında kişiler arasında fiziksel temas yasaktır.
 • Risk grubuna dahil olan kişilerin gelmemeleri rica olunur. COVID-19 enfeksiyonu belirtileri gösterenlerin (öksürük, ateş, yorgunluk, solunum problemleri, koku veya tat alma duyusunda bozulma, ...) ve ailelerinin gelmesine izin verilmemelidir.

2.Giriş

Görevliler, gelen her ziyaretçi grubunun (aynı hanede yaşayanlar) sıra sıra içeri girmesini ve gerektiğinde birbirlerinden en az 1,5 metre uzaklıkla dışarıda beklemelerini sağlamalıdır.

Ziyaretçiler bekleme sıralarına göre içeri girmelidir.

Maksimum ziyaretçi sayısına ulaşıldığında, kimsenin girmesine izin verilmemelidir.

Görevliler maksimum kapasitenin aşılmamasını sağlamalıdır.

Görevli, insanları selamlamak veya uğurlamak amacıyla girişte durmamalıdır.

Binalara girişlerde herkesin ellerini dezenfekte etmesi ve ağız-burun kapatacak şekilde maskelerini takmaları beklenmektedir.

Bina içinde insanların tek yönlü şekilde hareketi için bir rota planı oluşturulmalıdır. Tek yönlü bir trafik mümkün değilse öncelik oluşturacak kurallar uygulanmalıdır.

Ziyaretçiler, girişten en uzak olan koltukların dolmasına öncelik vererek konumlandırılmalıdırlar.

Ziyaretçiler kişisel eşyalarını yanlarında bulundurmalıdır. Vestiyer kullanımı yasaktır.

3.Çıkış

Aktivite sonunda, görevliler insanları dışarı çıkarana kadar herkes yerinde kalmalıdır.

Görevliler çıkışın yakınında bulunanlardan başlayarak ziyaretçilere yolu göstermeli ve 1,5 metre mesafe kuralını bozmamaları gerektiğini hatırlatmalıdır.

Gruplaşarak toplanmalara izin verilmemelidir: bina mümkün olduğunca çabuk boşaltılmalı ve kapılarda toplanılmamalıdır.

Törenden önce veya sonra resepsiyonlara Danışma Kurulu kararları çerçevesinde izin verilir [2].

Görevlilerin ziyaretçileri uğurlamak amacıyla çıkışlarda durmalarına izin verilmemektedir.

4.Düzen ve güvenlik

Korona tedbirlerini takip edecek görevli atanmalıdır. Bu, faaliyetlerin Korona önlemlerine ve tedbirlerine uygun olarak yürütülmesini sağlar.

Tüm katılımcılar, uygulanacak (güvenlik) önlemleri hakkında zamanında ve net bir şekilde bilgilendirilmelidir; personel ve görevliler bu konuda uygun eğitim almış olmalıdır.

Görevli, bazı hususların yürürlükteki hükümlere aykırı olduğunu tespit ederse, bunun ivedilikle düzenlenmesini talep etmelidir. İlgili kişinin uymayı reddetmesi durumunda faaliyetten ayrılması istenecektir. Ayrılmayı da reddederse, görevlinin polisi araması tavsiye edilir.

Önlemleri takip edecek yardımcı görevlilerin de bulunması mutlaka tavsiye edilir. Görevliler, diğer şeylerin yanı sıra, katılımcı sayısının sınırını ve etkinliğin tüm kurallara uyumunu da izler. Ayrıca gerekli talimatları da yine onlar verecektir. Yardımcı görevliler, asıl görevli tarafından gönderilmiş olmalı ve açıkça tanınabilmelidir.

Sokağa çıkma yasağı/gece toplanma yasağına her zaman riayet edilmelidir.

Etkinlikler, toplanmalardan kaçınılacak şekilde düzenlenmelidir. Bekleyen kişilere özellikle dikkat edilmeli (örneğin, katılımcı sayısı sınırına ulaşıldığında); bekleyenler alandan hemen gönderilmelidir.

Tören ve etkinliklerden sonra alan en kısa sürede boşaltılmalıdır.

İbadet aktiviteleri ve etkinlikler sırasında yemek yemek yasaktır*. İçecek hususunda ise insanların yalnızca yanlarında getirdiği içeceklere izin verilir*.

'Corona Alert App' uygulamasının yüklenmesi ve kullanılması şiddetle tavsiye edilir.

5.Müzik, şarkı, konuşma

İlahiler, her ibadet aktivitesinin doğal bir parçasıdır. Koro üyeleri, ağız-burun kapalı, maskeli olacak şekilde ve aralarında 1,5 metre mesafeye uymak kaydıyla VEYA maske olmadan ve aralarında 3 metre mesafeye uymak şartıyla şarkı söyleyebilirler. Koro üyeleri ile orada bulunanlar* arasında en az 5 metre mesafe olmalıdır. Yukarıda belirtilen mesafeler, en az 1.8m yüksekliğinde bir pleksi cam duvar kullanılarak değiştirilebilir.

Diğer katılımcılar da ilahi söylerken ağız-burun kapalı olacak şekilde maske takmalıdırlar.

Nefesli çalgılara izin verilmez. Borulu orgun kullanımına izin verilir.

Ayrıca konuşmacılar için (vaaz, hizmet yönetimi, öğretim görevlisi, …) maske, ziyaretçilerle arasında 5m ve karşılıklı 3m mesafe veya 1,8 m'den yüksek bir pleksi cam duvar ile değiştirilebilir.

6.Ağız-burun maskeleri, temizlik, el dezenfeksiyonu

12 yaşından itibaren tüm katılımcılara hem otururken hem de hareket halindeyken ağız-burun kapatacak şekilde maske takmaları zorunludur.

Girişte ve çeşitli yerlerde el hijyeni için yeterli kaynak bulundurulmalıdır.

Temizlik:

 • Mekân, her (ibadet) hizmet arasında temizlenmeli ve yeterince havalandırılmalıdır.
 • Toplantı öncesi ve sonrasında katılımcıların dokunabileceği tüm yüzeyler temizlenmelidir: kulplar, kapılar, banklar, korkuluklar, anahtarlar, musluklar, sifonlar, klozet kapakları ve dokunulan diğer yüzeyler.

Odalar maksimum düzeyde havalandırılmalıdır (temiz hava ve/veya bina havalandırması*).

Nesnelerin aktarıldığı veya birkaç kişi tarafından dokunulduğu ritüellere veya sembolik eylemlere izin verilmemelidir.

Sadece görevli tarafından kullanılabilecek ayrı bir mikrofon ve sandalye (yıkanabilir) sağlanmalıdır.

Aynı haneden olmadıkları sürece, diğer konuşmacılar için farklı mikrofon, kürsü ve sandalye sağlanmalıdır.

Tüm konuşmacılar kendi metinlerini yanlarında getirmelidir.

Düğün: Yüzükler önceden hazırlanır ve sadece evlenecek çifti tarafından tutulur.

7.Oda düzeni ve havalandırması

Bireysel kişi (en fazla 4 kişilik gruplar) ve aynı haneden (sayıdan bağımsız olarak) kişilerin uygun bir mesafede hizmetlere katılabilmeleri için alanlar önceden belirlenmeli ve sağlanmalıdır. Mevcut alanlar bant, kurdeleler, tabureler vb. ile belirtilmelidir.

Mümkün olduğunca giriş ve çıkış yerleri ayrı tutulmalıdır.

İbadet sırasında tüm kapı ve pencereler mümkün olduğunca açık tutulur. Soğuk havalarda kapı ve pencereler biraz daha az açılabilir ancak bina sürekli olarak havalandırılmalıdır.

Kapılar açık tutulduğunda güvenliğe ekstra dikkat edilmelidir.

Havalandırma sistemi mevcut ise ibadet sırasında maksimum ayara getirilmelidir.

Taskforce Vantilatie - COVID-19 bağlamında havalandırma için verilen tavsiyeler takip edilmelidir.

 • Hava kalitesi, bu tavsiyelerin 13. ve 15. adımlarında tanımlandığı gibi garanti edilmeli: ya mekanik bir havalandırma sistemi ile ya da pencereleri ve kapıları mümkün olduğunca açık tutarak uygulanmalı.
 • Ayrıca kısa vadede CO2 ölçümleri (havalandırma sistemi olması durumunda) alınarak hava kalitesinin izlenmesi tavsiye edilmektedir.
 • CO2 ölçümü mümkün değilse ve yetersiz havalandırma varsa, doluluk sınırlandırılmalıdır (açık pencere ve kapı sayısına bağlı olarak kabul edilecek kişi sayısına izin verilmelidir).

Uygun bir havalandırma sistemi yoksa ve CO2 hedef değerleri ancak pencere ve kapıların açılmasıyla sağlanabiliyorsa, havalandırma sistemlerinin uzun vadede var olmasını sağlamak için bir eylem planı yapılması arzu edilmektedir.

Temassız bir şekilde hareket edilebilmesi için iç kapılar açık tutulmalıdır.

8.Bağış Toplama

Kutular, sepetler, çantalar vb. elden ele geçirilmemelidir, bunlar belirli noktalarda sabit kalacak şekilde konumlandırılmalıdır.

Konumlandırılan sabit kutuların yerleri açıkça işaretlenmeli ve sık sık kontrol edilmelidir.

Görevli, duyurularında ve etkinlik sırasında online bağış yapmaya teşvik etmelidir.

Toplanan miktarı sayan gönüllüler ve personel ağız-burun kapatacak şekilde maske takmalı, ellerini sık sık dezenfekte etmeli ve toplanan miktarı kapalı zarflara koymalıdır.

9.Haberleşme

İç mekân planlaması için belirlenen korona önlemlerinin uygulanmasını denetleyen bir görevli atanmalıdır.

Personel ve görevliler bu konuda uygun eğitimi almış olmalıdır.

Tüm önlemler mümkün olduğunca çok kişiye duyurulmalıdır: web sitesi, e-posta listesi, sosyal medya vb.

'Corona Alert App' uygulamasının yüklenmesi ve kullanılması şiddetle tavsiye edilir.

Tüm katılımcılar, alınan tedbirler hakkında zamanında ve açıkça görülebilir bir şekilde bilgilendirilmelidir.

Görevliler gerekli talimatları vermelidir. Talimatlar açıkça tanımlanabilir olmalıdırlar.

Görevliler, mevcut olanların kurallara uymasını sağlamalıdır.

 1. Ek özel önlemler

İslami aktiviteler

Camiye veya ibadethaneye girmeden önce ellerinizi sabun ve suyla yıkayın veya dezenfekte ediniz;

Bireysel kullanım için seccadenizi kendiniz getiriniz.

Doğum, bahar şenliği ve gençlik teşkilat aktiviteleri

Tören boyunca sadece görevlinin kullanabileceği ayrı bir mikrofon, kürsü ve sandalye (yıkanabilir) sağlanacaktır. Kullanımdan önce de dezenfekte edilmelidir;

Nesnelerin aktarıldığı veya birkaç kişi tarafından dokunulması gereken ritüeller veya sembolik eylemlere izin verilmez;

Anma törenleri

Tören boyunca sadece görevlinin kullanabileceği ayrı bir mikrofon, kürsü ve sandalye (yıkanabilir) sağlanacaktır. Kullanımdan önce de dezenfekte edilmelidir;

Nesnelerin aktarıldığı veya birkaç kişi tarafından dokunulması gereken ritüeller veya sembolik eylemlere izin verilmez;

El sıkışmak yasaktır;

Hatıra kartları varsa eldiven ile dağıtılır;

Evlilik

Tören boyunca sadece görevlinin kullanabileceği ayrı bir mikrofon, kürsü ve sandalye (yıkanabilir) sağlanacaktır. Kullanımdan önce de dezenfekte edilmelidir;

Nesnelerin aktarıldığı veya birkaç kişi tarafından dokunulması gereken ritüeller veya sembolik eylemlere izin verilmez;

Törenden sonra, yeni evlileri tebrik etmek için gruplar halinde toplanmalarına izin verilmez, el sıkışma ve selamlaşma yasaktır;

Yüzükler önceden hazırlanır ve sadece evlenecek çifti tarafından tutulur;

Bu Protokol 7 Haziran 2021'de Brüksel'de hazırlanmıştır ve 9 Haziran 2021'de yürürlüğe girmiştir.

[1] Bu sayı Danışma Kurulu tarafından belirlenir. Yürürlüğe girdiği tarihte – 9 Haziran 2021 – bu maksimum 100 idi, ancak bu sayı değişebilir.

Cenaze ve kremasyonlarda, bu amaca yönelik binaların ayrı alanlarında aynı anda en fazla 100 kişi (12 yaşına kadar çocuklar ve görevliı dahil değil) bulunabilir.

[2] Bu Protokolün imzalandığı tarihte, bu sadece en fazla 50 kişi ile açık havada mümkündür.

Kaynak: EMB

Bu haberi sosyal medyanızdan paylaşabilirsiniz!