Belçika ve Dünya'dan Haberler

Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi’nde La Vertu okulu da yer aldı.

24.05.2018
666 görüntülenme
Okunma Süresi 3 dakika

Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi’nde La Vertu okulu da yer aldı.

27-28 Nisan'da Marmara Üniversitesi, Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) ve Din Eğitimi Akademisi işbirliği ile İstanbul’da düzenlenen kongrede Belçika La Vertu okulu da konu edildi. İslam düşüncesine dayanan bir eğitim sisteminin dünya eğitimine zenginlik  katacağı inancı ile farklı ülke tecrübelerinin de tartışıldığı kongrede "Gayri Müslim Ülkelerde Din Eğitimi" konu başlığı altında La Vertu okuluna yer verildi.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve ana temasının "İslam Düşünce Geleneğinde Eğitimsel Kavramlar" olduğu kongrede farklı ülkelerden 90 konuşmacı tebliğlerini sunarken, La Vertu okulunda çalısan tarih ve coğrafya öğretmeni Sara Acar  ve İstanbul Üniversitesin’de araştırma görevlisi  Nurgül Bulut «Belçika’da ilk öğretim okullarında ve liselerde din eğitimi: İslam okulu örneği » başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Belçika’da devlet tarafından tanınan ve finanse edilen, aynı zamanda İslam eğitim modelinin de uygulandığı La Vertu okulundaki bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Avrupa eğitim sistemi, devletin uyguladığı bir takım politikaları, batı değerlerini ve yine kendi kavramlarını merkeze alan bir insan modeli yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu sebeple birçok dinin ve kültürün bulunduğu bir toplumda,  kişilerin ihtiyaçlarının aksine devletin öne sürdüğü sistem öncelenmektedir. İslami bir anlayış geliştirme ve bunu yaşatma noktasında önemli bir yere sahip olan La Vertu okulu,  İslam kültürünün ve dini ritüellerin yaygınlaştırılmasının yanı sıra eğitimde İslamî değerleri öne çıkaran bir anlayışa sahiptir. Nitekim Belçika Müslümanları için açılan La Vertu, İslam geleneğinin izlerini taşıyan bir eğitim perspektifiyle topluma yeni bir bakış açısı kazandımaktadır.

Bu bağlamda çalışmada Arş. Gör. Nurgül Bulut ve Öğretmen Sara Acar, Belçika’daki İslam okulların akademik ve sosyal yönden imkan ve sınırklıklarını değerlendirerek, bu okulları öğretmen, öğrenci profili ve eğitim sistemi bağlamında ele aldı. Bununla birlikte tebliğde müfredat, ders kitapları, sosyal ve kültürel etkinlikler açısından din eğitimi uygulamalarına da yer verildi. İslam’a Belçika eğitim sistemi içerisinde yer vererek Müslüman toplumun eğitim ihtiyaçlarını karşılayan La Vertu okulunun Avrupa’da yaşayan Müslümanlar için akademik bir ufuk açtığı vurgusu yapıldı.

Haber Fotoğrafları

Bu haberi sosyal medyanızdan paylaşabilirsiniz!